נעמי כרמון יקיר התכנון

פרופ' אמריטה נעמי כרמון קיבלה את אות יקירת התכנון

ברכות לפרופ' אמריטה נעמי כרמון, שקיבלה את אות יקירת התכנון של איגוד המתכננים בישראל!
פרופ' כרמון קיבלה את אות ההוקרה בכנס איגוד המתכננים השנתי, על עבודתה הרבה ותרומתה למחקר בתחום התכנון ולמקצוע.   לקריאת נימוקי השופטים
תחומי המתחותה של פרופ' כרמון הם היבטים חברתיים של תכנון עירוני ואזורי, דיור – מדיניות ותכנון, התחדשות עירונית, הון אנושי ופיתוח קהילתי, איכות חיים של מיעוטים ומהגרים, ותכנון רגיש למים.
בטקס נשאה פרופ' כרמון דברים בשם הזוכים.
נעמי כרמון יקיר התכנון