שולחן עגול של המרכז לחקר העיר והאזור עם שר האוצר וצוותו הבכיר

היום (11/8/2015) התקיים  שולחן עגול של המרכז לחקר העיר והאזור עם שר האוצר וצוותו הבכיר.

חברי נמרכז הציגו בפני השר ונציגיו הצעות מרתקות לקראת מעברו של מנהל התכנון למשרד האוצר. השולחן העגול עסק במספר נושאים חשובים המתרחשים כיום בתחום התכנון, כאשר בין הנושאים העיקריים שעלו בדיון היו משבר הדיור, אסטרטגיות להתחדשות עירונית והביקורת עליהן, הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ועוד.

לעיון במצגת>>

הודעה לעיתונות על המפגש>>

לכתבה ב-Ynet על המפגש>>