טיוטה לתכנית המתאר של הטכניון! TechCity21

הנכם מוזמנים לעיין בטיוטה החדשה של תכנית המתאר לקרית הטכניון!

הטיוטה מתארת את תהליך העבודה המאומץ שצוות התכנון ביצע בשנתיים האחרונות, בואו לעיין בתוצרים >>> TechCity21

לפרטים על התכנית באתרנו>> תכנית אב לקרית הטכניון