פרסום חדש באתר: תמורות התכנון במרחב הכפרי- לקט עבודות השתלמות למתכננים בשנת 2012

הפרסום מבוסס על עבודות המשתתפים בהשתלמות שנערכה למתכננים במגזר הכפרי, במרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, בשנים 2011-2012.

זהו הפרסום השלישי שיצא לאור ומהווה מקור ידע חשוב עבור מתכננים, אדריכלים ואחרים המעוניינים לעסוק בהתיישבות במרחב הכפרי.

לעיון בפרסום:

חלק א'

חלק ב'