אתר חדש לתכנית אב של קריית הטכניון!

קרוב לשנה וחצי צוות התכנון עומל על התכנית לקריית הטכניון ובימים אלו עלה האתר החדש המרכז את כל המידע והעידכונים אודות התקדמות הפרויקט.

את התכנון ואת פעולות ההתערבות מובילים פרופ’ שמאי אסיף ופרופ’ יעל מוריה מהפקולטה לארכיטקטורה ואדר’ ורה צוברי מאגף בינוי ותחזוקה. הצוות כולל חברי סגל אקדמי, סטודנטים ויועצים בתחומי התחבורה, האקולוגיה, שיתוף ציבור, השימור ועוד. צוות התכנון מגבש את אופי הבניה בקמפוס, ועוסק גם בתנועה ובתחבורה, בתאורה, בשילוט, במרחבים הציבוריים, ובהיבטי הנוף והעיצוב של המרחב הציבורי. הצוות הגדול מאפשר דיון  עמוק בסוגיות השונות שעולות ומעודד העלאה של רעיונות חדשים.

 מטרת התכנון להתאים את הקמפוס לצרכים האקדמאיים של המאה ה – 21, על היבטיהם השונים, במרחבי לימוד פורמאליים ובלתי פורמאליים, לקלוט טכנולוגיות חדשות של לימוד ומחקר וגם של תכנון, פיתוח ובניה.  התכניות שמות דגש, בין השאר, על פיתוח המעונות וחיי חברה ופנאי עשירים בקמפוס ועל בנית איכות החוסכת אנרגיה ומים.

בואו לבקר באתר החדש>>