פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני- הניסיון הבינלאומי והמקרה של תל אביב

פרסום חדש מאת אלוירה מולין וכרמון נעמי העוסק בפיתוח התרבות ככלי להתחדשות חברתית מקומית ולפיתוח של הקהילה המתגוררת בקרבה מיידית אל מקומות הפעלתן של אסטרטגיות תרבות שונות. הנכם מוזמנים לעיין ולקרוא על התפתחותם של ענפי תרבות מקומיים והשפעותיהם על פיתוח וחידוש עירוני.

הנכם מוזמנים לקרוא ולהתרשם>>