ידיעון חודש פברואר 2015 של התכנית הימית לישראל!

החודש האחרון היה עמוס פעילויות ופורה מאוד. לאחר פרסום דו”ח שלב א’, ולקראת פרסומו של דו”ח שלב ב’, קיימנו שני מפגשים חשובים, בהם דנו עם יועצי התכנית ועם בעלי העניין על פיתוח אמצעי המדיניות למטרות התכנית, אשר ינותחו ויוצגו בהרחבה במסגרת שלב ג’.

הנכם מוזמנים לצפות בכל העידכונים האחרונים בידיעון חודש פברואר 2015 של התכנית הימית לישראל>>