הכנס השנתי של האיגוד למדע האזור

אנו מבקשים להזמינכם לכנס שיתקיים בפקולטה ביום ג' ה-10 לפברואר אשר בו נארח את הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למדע האזור. האיגוד הישראלי הוא סניף של האיגוד הבינלאומי המאגד בתוכו חוקרים מהאקדמיה אשר מתעניינים בהשלכות האזוריות של תהליכים כלכליים וחברתיים ברמה הארצית או הגלובאלית. האיגוד מבסס את פעילותו על מומחיות הניזונה מדיסציפלינות שונות ואימץ גישה רב דיסציפלינארית המסייעת לקדם את ההבנה של תופעות אזוריות ואת הטיפול בבעיות אזוריות.

 בכנס משתתפים חוקרים מהאוניברסיטאות השונות בארץ וכן תינתן הרצאת אורח של:  Anthony Perl, Professor of Urban Studies and Political Science' Simon Fraser University Vancouver, British Columbia, Canada.

 ההזמנה הכוללת את סדר היום והמחקרים שיוצגו מצורפת למטה.

להרשמה לכנס>> טופס הרשמה לכנס של האיגוד למדע האזור

עלות ההשתתפות בכנס, כולל כיבוד לאורך היום, עומדת על 50 ₪ וסטודנטים אשר רוצים להשתתף ירשמו כחברים באיגוד הישראלי למדע האזור.מאחר ומספר המקומות הוא מוגבל, חברים המעוניינים להשתתף נדרשים להודיע מראש על כוונתם על ידי מילוי הטופס המצורף והעברתו במיל לכתובת:avivzaks@gmail.com

 בברכה,

 אמנון פרנקל

הזמנה לכנס-הון אנושי, חדשנות ופיתוח אזורי