הרצאה- פרדיגמת העיר הקומפקטית לא מתאימה לעיור המואץ בארצות המפותחות

הזמנה לאירוע של שלמה אנגל