שכבות של מיפוי ונתונים מרחביים לצורכי הוראה ומחקר בפקולטה

מרחביה

המרחביה שבמרכז לחקר העיר והאזור מעמידה לרשות מורים וחוקרים שכבות של מיפוי ונתונים גיאוגרפיים מגוונים לצורכי הוראה ומחקר . המרחביה יצרה סדרה של שיתופי פעולה עם המרכז למיפוי ישראל, משרד הפנים(הפורום למידע גיאוגרפי המאגם מידע תכנוני של גורמים ממלכתיים רבים על פני המדינה כולה) ורשויות מקומיות אחדות.

במסגרת שיתופי פעולה אלה יסופקו שכבות מידע רבות בפטור מתשלום בתנאי התחייבות לשימוש בהן לצורכי הוראה ומחקר בלבד ובתנאי התחייבות להעביר תוצרים ועיבודים סופיים למרחביה (ולספק המידע). המרחביה תאגור את התוצרים בשרתיה ותיצור בהדרגה ספרייה של פרויקטים ושכבות מידע עשירות, נגישות ומקושרות-מקום לשימוש סטודנטים וחוקרים בעתיד.

חלק מהשכבות יסופקו על ידי המרחביה יחייב וחלקן פניה ישירה אל ספקי המידע.

המרחביה מסייעת בייעוץ ובהתאמה של שכבות המיפוי והנתונים בהתאם לדרישות ולצרכים של הקורסים השונים. קורסים ומחקרים ממומנים בלבד יחויבו בעלויות הישירות של קישור וחיתוך הנתונים לפי העלויות לש"ע לרמות השונות הנהוגות בטכניון במועד הזמנת השירותים. אספקת השכבות מחייבת חתימה על התחייבות של כל מי שמבקש להעלות המידע על מחשבו.

לנוסח ולפרטים המלאים על השימוש בשכבות המידע: העמדת שכבות של מיפוי ונתונים מרחביים לצורכי הוראה ומחקר בפקולטה

מפ"י- מרכז למיפוי ישראל

טופס בקשה לנתונים ממפ"י לסטודנטים וחוקרים

קטלוג הנתונים של מפ"י:

מפי- רשימת שכבות-בנטל מלא חלקי

 לפרטים ושליחת טפסים:

דן: dhmlroos@gmail.com