תמונות כנס 40 שנה

רוב תודות לכל מי שלקח חלק בחגיגות 40 שנה למרכז!!