תכנון במגזר הערבי


אדריכלות ואוריינטליזם בארץ
יוסף ‘גבארין וחכם דביאת, 2014
פרבור וזחילה עירונית בישובים הערביים בישראל
אמנון פרנקל ואמין סהלה, 2011no_cover

דרכים חלופיות ומשלימות להשגת קרקע לצורכי ציבור ולבנייה למגורים ביישובי מיעוטים בישראל. הדגמה יישובי הדרוזים בכרמל
אריאלה ורנסקי, 2001 (24 עמ’)


no_cover

הצעה להסדרת מעמד השטחים שבין הגן הלאומי והכפרים הדרוזים שבכרמל
שאול עמיר ואמיתי הר-לב, 1999 (52 עמ’)

no_cover


עוספיה – תכנית אב ותכנית מתאר: תחזיות ומגמות התפתחות
אריאלה ורנסקי, שאול עמיר, יוברט לו-יון, אמנון פרנקל ואמיתי הר-לב, 1998 (115 עמ’)

no_cover


התכנון העירוני ביישובים ערביים בישראל – סוגיית הקצאת שטחים לצורכי ציבור
יוסף ג’אברין ויוברט לו-יון, 1998 (173 עמ’)

no_cover


מעגל היאוש ומעגל התקווה: יהודים, ערבים ומשאבים בישראל
דניאל גת, 1997 (12 עמ’)

no_cover


קווים מנחים לתכנון מגורים ביישובים ערביים עירוניים
יוברט לו-יון ומיכאל מאיר-ברודניץ, 1994 (57 עמ’)


תהליך תכנון מגורים ליישוב ערבי בגליל- חקר מקרה אכסאל
נעמי כרמון, מיכאל מאיר-ברודניץ, יעקב יוניש, טובי אלפנדרי, 1992