תכנון במגזר הערבי

אדריכלות ואוריינטליזם בארץ
יוסף 'גבארין וחכם דביאת, 2014

פרבור וזחילה עירונית בישובים הערביים בישראל
אמנון פרנקל ואמין סהלה, 2011
no_cover
דרכים חלופיות ומשלימות להשגת קרקע לצורכי ציבור ולבנייה למגורים ביישובי מיעוטים בישראל. הדגמה יישובי הדרוזים בכרמל
אריאלה ורנסקי, 2001 (24 עמ')
no_cover
הצעה להסדרת מעמד השטחים שבין הגן הלאומי והכפרים הדרוזים שבכרמל
שאול עמיר ואמיתי הר-לב, 1999 (52 עמ')

no_cover

עוספיה – תכנית אב ותכנית מתאר: תחזיות ומגמות התפתחות
אריאלה ורנסקי, שאול עמיר, יוברט לו-יון, אמנון פרנקל ואמיתי הר-לב, 1998 (115 עמ')

no_cover

התכנון העירוני ביישובים ערביים בישראל – סוגיית הקצאת שטחים לצורכי ציבור
יוסף ג'אברין ויוברט לו-יון, 1998 (173 עמ')

no_cover

מעגל היאוש ומעגל התקווה: יהודים, ערבים ומשאבים בישראל
דניאל גת, 1997 (12 עמ')

no_cover

קווים מנחים לתכנון מגורים ביישובים ערביים עירוניים
יוברט לו-יון ומיכאל מאיר-ברודניץ, 1994 (57 עמ')

תהליך תכנון מגורים ליישוב ערבי בגליל- חקר מקרה אכסאל
נעמי כרמון, מיכאל מאיר-ברודניץ, יעקב יוניש, טובי אלפנדרי, 1992