השפעת הגעת הרכבת לאזור בית שאן על ההתפתחות העתידית של האזור- ניתוח רב מערכתי

חוקרים: פרופ' אמנון פרנקל וד"ר עידן פורת

המחקר מתבצע במימון JFNA – הפדרציות היהודיות צפון אמריקה באמצעות "גשר לעתיד" עמותה חברתית העובדת עם החוקרים אמנון פרנקל ועידן פורת בשנים האחרונות.

רכבת העמק מתוכננת להגיע לאזור בית שאן בשנת 2018. הגעת הרכבת תשנה את נגישות האזור למרכזי המטרופולינים חיפה ותל אביב. השינוי עשוי לטמון בחובו השפעות על מגוון נושאים אשר יחוללו שינוי באזור ויבואו לידי ביטוי בתחומי חיים שונים. מטרת המחקר לנתח ולאמוד את השינוי שעשוי לחול באזור כתוצאה מהגעת הרכבת. נתוני בסיס למחקר מצויים בדוחות התבחין ובדוח האסטרטגי אשר הוכנו לאזור במחקר קודם במימון גשר לעתיד ב-2013. ממצאים ראשוניים מצביעים כי הגעת הרכבת לאזור בית שאן ועמק המעיינות תאפשר הגעה בזמני יוממות סבירים למספר מוקדי תעסוקת ידע חשובים הנמצאים בטבעת הראשונה והשנייה של מטרופולין חיפה (עפולה, מגדל העמק, יקנעם עילית) ובזמני נסיעה סבירים למרכז המטרופולין עצמו. המשמעות עבור תושבי האזור היא נגישות למוקדי תעסוקה, רפואה, השכלה ושירותים אשר לא היו נגישים עבורם בעבר. אזור הצ'ק פוסט, מת"מ, רמב"ם, קריית הממשלה, הטכניון ואוניברסיטת חיפה, מהווים מוקדי משיכה חזקים באזור הצפוני של מדינת ישראל והמהווים את ליבו וכובד משקלו של מטרופולין חיפה. מוקדים אלו יהיו נגישים בטווחי נסיעה של כשעה מבית שאן לעומת זמני נסיעה כפולים לפני כניסת רכבת העמק. לשינוי זה עשויה להיות השפעה על גידול האזור ושינוי מאזן ההגירה שטומן בחובו שינויים ניכרים בפרופיל האוכלוסייה המתגוררת באזור והעלאת רמתה הכלכלית-חברתית. השפעות נוספות צפויות על מערך שימושי הקרקע המניבים – כדאיות הוספת שטחי מסחר באזור לטובת האוכלוסייה המקומית, על צורכי מערכת החינוך ופיתוח מערך הדיור.