דיני תכנון ומדיניות מקרקעין

חוזרת מן המתים? תמ”א 38, לכידת ערך ותפיסות בעלי עניין : מחקר הערכה

ניר מועלם, אייל בלינג’ר ושרה גולברג, ( 85 עמ’)

לגיטימציה של הסכמים עם יזמים בין רשיות התכנון ליזמים

חווה ארליך ורחל אלתרמן,  2020 (139 עמ’)

צעירים לנצח? אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים: לקראת מדיניות כוללת

ניר מועלם, 2018 (305 עמ’)

Mare Nostrum Final Project

(Rachelle Alterman, Cygal Pellach, Dafna Carmon, Na’ama Teschner andRaanan Boral, 2016 (175 page

דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים
ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2011 (120 עמ’)


רגולציה של מתחמי דיור: תיכנון מרחבי או אמצעי לברירת שכנים?
איריס פרנקל כהן ורחל אלתרמן, 2010 (תדפיס מתוך קהילות מגודרות, משפט, חברה ותרבות: סדרת ספרים של הפקולטה למשפטים על שם בוכמן, אוניברסיטת ת”א)


צדק חלוקתי במקרקעין:תכנית חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבנייה
חדווה חברוני, רחל אלתרמן ועינת גבריאלי, 2008 (138 עמ’)

הכלים לשמירה על שטחים פתוחים
רחל אלתרמן ואיריס האן, 2004 (101 עמ’)


איחוד רשויות מקומיות במקבץ בקעת אונו
ד”ר אריאלה ורנסקי, 2000 (52 עמ’)
שמירה על קרקע חקלאית מול לחצי עיור: האם ניתן ללמוד מנסיונן של מדינות אחרות?
רחל אלתרמן 1998
בקרת העיצוב העירוני מול חופש העיסוק האדריכלי:האידאולוגיה, החוק והיישום בפועל
נורית קורן ורחל אלתרמן, 1998 (120 עמ’)
מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל
רחל אלתרמן, 1998 (34 עמ’)

חוק הול”לים: הטוב, הרע והשנוי במחלוקת
אריאלה פרנגלר-רוזמרין ורחל אלתרמן, 1997 (30 עמ’)
מהפקעות ועד הסכמים – דרכים להשגת קרקע לצורכי ציבור
רחל אלתרמן ומירי ויטק, 1991 מהדורה שנייה, 1996 (170 עמ’)
היטל השבחה בישראל: סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו
אירית גיל ורחל אלתרמן, מהדורה רביעית, 1995 (163 עמ’)

זירוז הליכים? מידת הצלחתם של הנסיונות לקיצור משכי הזמן באישור התכניות
רחל אלתרמן ומיכל סופר, 1994 (38 עמ’)

פיצויים על ירידת ערך מקרקעין
רחל אלתרמן ואורלי נעים, 1992 (223 עמ’)
קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה?
רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין, 1992
מדריך לחישוב הדרישות לקרקע לצורכי ציבור
רחל אלרתמן ומירי ויטק 1991 (137 עמ’)
תוכניות מתאר מחוזיות בישראל: יעדים, ביצוע והערכה
נאוה מגן ורחל אלתרמן, 1986 (50 עמ’)