ערב עיון: ההזדמנות הגדולה רפורמה בחוק התכנון והבנייה

planning reform