עמיתי מחקר בכירים

 • אלפנדרי טובי
 • ד"ר אמיר סמדר
 • פרופ' דני צ'מנסקי
 • בר און טוני
 • ד"ר אלקסנדרוביץ אור
 • ד"ר זמרוני חגית
 • ד"ר טשנר נעמה
 • ד"ר כרמון דפנה
 • ד"ר לרמן יואב
 • ד"ר מרום נתי
 • ד"ר סתו תמי
 • ד"ר פורת עידן
 • פרנקל-כהן איריס
 • ד"ר שבח דנה
 • ד"ר שך-פינסלי דלית