סקר עמדות בנושאי מגורים בעיר תל-אביב -יפו

ארזה צ'רצ'מן ⋅ 1948

עיריית תל אביב יפו נמצאת עכשיו בשלב הראשון של הכנת תוכנית מתאר. בשלב זה נבחנים תחוני תכנון שונים,  בכדי לאפשר קביעת מדיניות בשלבים הבאים של התהליך על בסיס של ידע שיטתי ומעמיק ככל האפשר. סקר זה ניבנה במיוחד לצורך זה, ובליבו מספר סוגיות תכנוניות שאיתן מתמודדות רשויות התכנון כבר היום, ושימשיכו להעסיק אותן בעתיד הנראה לעין. סוגיות אלו הן:

  • איך ניתן להתמודד עם הסתירה ביו המחסור בקרקע לצורכי מגורים, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים הקיים בחלקים מסוימים של העיר, ובין הרצון להגדיל את אוכלוסיית העיר ולשפר את רווחת הדיור ואיכות החיים של התושביבם הנוכחיים והעתידיים?
  • איך ניתן לצופף את המגורים, מבלי לפגוע באיכות החיים של התושבים?
  • מהם טווחי הגובה של בניינים גבוהים המתאימים למגורים?

מטרתו הבסיסית של התכנון העירוני היא ליצור סביבה ותנאים המאפשרים לכל האנשים להשיג רמה מרבית של איכות חיים, במסגרת האילוצים האישיים, החברתיים, הכלכליים והסביבתיים הקיימים. אבל השגתה של מטרה זו איננה פשוטה, בין השאר בגלל העובדות הבאות:

  • לקבוצות שונות של אנשים יש הגדרות שונות של איכות חיים, ומטרות ואינטרסים שונים.
  • מטרות ואינטרסים אלה יכולים להיות סותרים.
  • אין בהכרח פיתרון פשוט לסתירות הללו.
  • אין פיתרון אחד ויחיד אפשרי.

האתגר הוא למצוא איזון הולם וצודק בין המטרות והאינטרסים הסותרים, או הסותרים לכאורה. הבעיה היא איך להגיד מהו איזון הולם וצודק, והשאלה הקריטית היא מי קובע הגדרה זו. מטרת הסקר המדווח להלן הייתה לספק נתונים על הדעות של מדגם של תושבים משכונות שונות בעיר, על נושאים המעסיקים את המתכננים היום, והרלבנטיים לתוכנית המתאר. זוהי רמה בסיסית מאוד של אמצעי לשיתוף הציבור בתהליך קבלת החלטות.

הסקר נערך ב-15 שכונות ברחבי העיר. השכונות נבחרו באופן הנותן ייצוג לכל חלקי העיר; לשכונות בעלות מאפיינים שונים (סוג בינוי טיפוסי, מדד כלכלי- חברתי, צפיפות ברוטו ברוטו), ולשכונות בעלות איפיון מיוחד מבחינת התוכניות לגביהן בעתיד הקרוב. 750 תושבים רואיינו בראיון אישי מובנה. נציג תחילה את עמדות המרואיינים ביחס לסביבות החיים שלהם: הדירה, הבניין, השכונה והעיר. לאחר מכן נבחן את ההתייחסות שלהם לסוגיות התכנוניות שהצגנו לעיל, לבסוף נציג מסקנות והשלכות הנובעות מהממצאים של הסקר.

 

טקסט מלא

מחקרים ופרסומים קשורים