חברי המרכז

דר' אהרון מירב
דר' אהרון מירב
טל:  0778874033
דוא"ל: meiravag@technion.ac.il
חדר: סגו 504
קורות חיים
דר' אורנשטיין דניאל
דר' אורנשטיין דניאל
טל:  04-8294070
דוא"ל: dorenste@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 519
קורות חיים
דר' איזנברג אפרת
דר' איזנברג אפרת
טל:  04-8294050
דוא"ל: efrate@technion.ac.il
חדר: סגו 611
קורות חיים
פרופ'ח אלון-מוזס טל
פרופ'ח אלון-מוזס טל
טל:  04-8294049
דוא"ל: artal@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 517
קורות חיים 
פרופ' אמריטה אלתרמן רחל
פרופ'  אמריטה אלתרמן רחל
טל:  04-8294037
דוא"ל: alterman@technion.ac.il
חדר: סגו 609
קורות חיים 
פרופ' אורח אסיף שמאי
פרופ' אורח אסיף שמאי
טל:  04-8294055
דוא"ל: ashamayas@tx.technion.ac.il
חדר: אמאדו 302
קורות חיים
דר' ג'בארין יוסף
דר' ג'בארין יוסף
טל: 04-8294043
דוא"ל: jabareen@technion.ac.il
חדר: סגו 522
קורות חיים 
פרופ' אמריטה כרמון נעמי
פרופ' אמריטה כרמון נעמי
טל: 04-8294075
דוא"ל: Carmon@Technion.ac.il
חדר: סגו 604
קורות חיים
פרופ'ח ליסובסקי נורית
פרופ'ח ליסובסקי נורית
טל: 04-8294034
דוא"ל: arnurit@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 505
דר' מועלם ניר
דר' מועלם ניר
טל: 077-887-4064
דוא"ל: nirm@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 603
קורות חיים
פרופ'ח מרטנס קרל
פרופ'ח מרטנס קרל
טל: 04-8294060
דוא"ל: kmartens@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 516
פרופ' אמריטה עמיר שאול
פרופ' אמריטה עמיר שאול טל: 04-8294049
דוא"ל: arshaul@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 517
דר' פורטמן מישל
דר' פורטמן מישל
טל: 04-8294035
דוא"ל: 04-8294067
חדר: סגו 502
קורות חיים
פרופ'ח פלאוט פנינה
פרופ'ח פלאוט פנינה
טל: 04-8294067
דוא"ל: arpnina@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 601
פרופ' פרנקל אמנון
פרופ' פרנקל אמנוןטל: 04-8294019
דוא"ל: amnonf@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 606
קורות חיים
פרופ'ח צ'מנסקי דניאל
פרופ'ח צ'מנסקי דניאל
טל: 04-8294039
דוא"ל: ardaniel@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 509
קורות חיים
פרופ' אמריטה צ'רצ'מן ארזה
פרופ' אמריטה  צ'רצ'מן ארזה
טל: 04-8251393
דוא"ל: arzac@tx.technion.ac.il
קורות חיים
פרופ'ח קלוש רחל
פרופ'ח קלוש רחל
טל: 04-8294054
דוא"ל: arkalus@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 610
קורות חיים
פרופ' משנה שוורץ אסף
פרופ' משנה שוורץ אסף
טל: 04-8294106
דוא"ל: shwarzA@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 605
קורות חיים
פרופ' אמריטה שפר דניאל
פרופ' אמריטה  שפר דניאל
טל: 04-8293955
דוא"ל: shefer@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 607
קורות חיים
פרופ'ח רות אניס
פרופ'ח רות אניס