מעבדות

המרחביה I SPaDe
מנוהל על ידי: פרופ' שמאי אסיף, ד"ר עידן פורת, ד"ר. ארכ' דלית שך-פינסלי המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי לביצוע מחקרים העוסקים בשימושי במידע גיאו-מרחבי דיגיטלי בתכנון ועיצוב עירוני
 המעבדה למשאבי הון מרחבי
מנוהל על ידי:  פרופ' אמנון פרנקל המעבדה  משמשת חממה ליישום ופיתוח של מחקרים העוסקים בהרכבת פרופילים של משאבי הון מרחבי ברשויות מקומיות בישראל.
 המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי
מנוהל על ידי:  פרופ' אמריטה נעמי כרמון המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי מהווה בית מחקרי לעוסקים בחקר נושאים עירונים ובתכנון עירוני ואזורי, בדגש על היבטים חברתיים של תכנון ונקודת הראות של צדק חברתי/הוגנות חברתית.