מעבדות

 

המרחביה I SPaDe
מנוהלת על ידי: פרופ' שמאי אסיף, ד"ר עידן פורת, ד"ר ארכ' דלית שך-פינסלי המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי לביצוע מחקרים העוסקים בשימושי במידע גיאו-מרחבי דיגיטלי בתכנון ועיצוב עירוני
 

המעבדה למשאבי הון מרחבי

מנוהלת על ידי:  פרופ' אמנון פרנקל המעבדה  משמשת חממה ליישום ופיתוח של מחקרים העוסקים בהרכבת פרופילים של משאבי הון מרחבי ברשויות מקומיות בישראל.
 

המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי

מנוהלת על ידי:  פרופ' אמריטה נעמי כרמון, ד"ר אפרת אייזנברג המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי מהווה בית מחקרי לעוסקים בחקר נושאים עירונים ובתכנון עירוני ואזורי, בדגש על היבטים חברתיים של תכנון ונקודת הראות של צדק חברתי/הוגנות חברתית.
 

המעבדה לחקר האדם והמגוון הביולוגי

מנוהלת על ידי:  פרופ"מ אסף שוורץ המחקר במעבדה בוחן כיצד פעילות אנושית משפיעה על הסביבה הטבעית, ומהם היתרונות הכלכליים והאחרים בשמירה על הטבע. זאת במטרה לנסות ולהציע פתרונות לתכנון וניהול בר-קיימא של סביבות מופרות וטבעיות לרווחתם המשותפת של האדם והטבע.
קבוצת מחקר סוציו-אקולוגית
מנוהלת על ידי:  פרופ"ח דניאל אורנשטיין קבוצת המחקר מתמקדת במחקר חברתי-אקולוגי בתיאוריה ובפרקטיקה. בנושאים הנוגעים לשירותי המערכת האקולוגית, שיח מדיניות חברתית-סביבתית, תפיסות נוף וטבע.