מעבדות

 

המרחביה I SPaDe
מנוהלת על ידי: פרופ' שמאי אסיף, ד"ר עידן פורת, ד"ר ארכ' דלית שך-פינסלי המעבדה לתכנון ועיצוב מרחבי לביצוע מחקרים העוסקים בשימושי במידע גיאו-מרחבי דיגיטלי בתכנון ועיצוב עירוני
המעבדה למשאבי הון מרחבי
מנוהלת על ידי:  פרופ' אמנון פרנקל המעבדה  משמשת חממה ליישום ופיתוח של מחקרים העוסקים בהרכבת פרופילים של משאבי הון מרחבי ברשויות מקומיות בישראל.
המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי
מנוהלת על ידי:  פרופ' אמריטה נעמי כרמון המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי מהווה בית מחקרי לעוסקים בחקר נושאים עירונים ובתכנון עירוני ואזורי, בדגש על היבטים חברתיים של תכנון ונקודת הראות של צדק חברתי/הוגנות חברתית.
המעבדה לחקר האדם והמגוון הביולוגי
מנוהלת על ידי:  פרופ"מ אסף שוורץ המחקר במעבדה בוחן כיצד פעילות אנושית משפיעה על הסביבה הטבעית, ומהם היתרונות הכלכליים והאחרים בשמירה על הטבע. זאת במטרה לנסות ולהציע פתרונות לתכנון וניהול בר-קיימא של סביבות מופרות וטבעיות לרווחתם המשותפת של האדם והטבע.
קבוצת מחקר סוציו-אקולוגית
מנוהלת על ידי:  פרופ"ח דניאל אורנשטיין קבוצת המחקר מתמקדת במחקר חברתי-אקולוגי בתיאוריה ובפרקטיקה. בנושאים הנוגעים לשירותי המערכת האקולוגית, שיח מדיניות חברתית-סביבתית, תפיסות נוף וטבע.