מיני סימפוזיון: אנרגיות חלופיות ותכנון מרחבי

energy_symposium