מיגדלים כושלים

בעית התחזוקה ארוכת הטוו במגדלי מגורים

רחל אלתרמן ⋅ 2009

מחקר זה יצא לדרך בעקבות מסקנותיו ואזהרותיו של החלק המינהלי-משפטי של הפרויקט "בחינת הבניה לגובה", שם זוהתה בעיה קשה שהיקפה ילך ויגדל עם הגידול בגובהם, במספרם, ובתפרוסתם של הבניינים הגבוהים למגורים: בעיית התחזוקה לאורך השנים (שלה טבע צוות המחקר את המונח "תחזוקה בת-קיימא"). בשלב הקודם של המחקר, נבדקו ההסדרים הקיימים בישראל לגבי תחזוקה כזו, ונמצא שאין הם מהווים פיתרון מתאים. לפיכך, פנה מינהל התכנון במשרד הפנים אל צוות המחקר בכדי לבחון כיצד מתייחסים לבעיה זו במדינות מערביות אחרות.

שלוש מטרות למחקר זה:

  1. לבחון את הידע הבין-לאומי הקיים בספרות האקדמית ו/או המנהלית, בנושא של תחזוקת מבני-מגורים גבוהים (בכל הסדרי המקרקעין), תוך התמקדות בניסיונן של מדינות בעלות כלכלה מפותחת. המטרה הייתה לעסוק במגורים המיועדים לשכבות אוכלוסייה רחבות, ולא רק למעוטי יכולת מצד אחד, ולא לעשירים ביותר מצד שני.
  2. לחפש אחר כלים משפטיים-אירגוניים או פיננסיים העוסקים בהסדר מקרקעין הדומה לבתים משותפים, דהיינו, הגרים בהם הם בעלי זכויות במקרקעין בהסדר הדומה ל"בית משותף". צוות המחקר הניח שבכל מקום- כמו גם בישראל- קיים פער בין ההסדרים הקיימים "על הנייר" לבין מידת הצלחתם הלכה למעשה, לפיכך, היה חשוב שהבדיקה לא תצטמצם באיתור וניתוח של חוקים ותקנות, אלא תתייחס גם, ובדגש מיוחד, לספרות מחקרית המנתחת את מידות היישום והביצוע של הסדרים אלה.
  3. חהצביע על דרכים אפשריות המתאימות ל"יבוא" לישראל על מנת לאפשר ולהבטיח תחזוקה בת-קיימא בבנייני-מגורים גבוהים, בהסדר עלויות הדומה לבית משותף, ובהקשר לשכבות אוכלוסייה רחבות.

הצעת המחקר כללה 7 צעדים, אולם בשלבים א ו-ב הסתדר שהמידע שקיווה צוות המחקר לקבל באמצעות הספרות האקדמית, מאגרי המידע המשפטיים, וקשר בדוא"ל עם חוקרים ואנשי מקצוע בארצות השונות לא היה מספק. לפיכך, היה צורך בהוספת שלבים חדשים למחקר, מעל ומעבר למתוכנן, שעסקו ב"שטח" באופן ישיר יותר.

 

טקסט מלא

מחקרים ופרסומים קשורים