מדידת משאבי הון בג'סר א-זרקא

פרנקל אמנון ופורת עידן

ג'סר א-זרקא הוא יישוב ערבי ייחודי. הייחודיות של ג'סר נובעת מתמהיל ייחודי ונדיר של מיקום, אוכלוסייה ומשאבי הון מרחבי. ג'סר היא היישוב הערבי היחיד בישראל שנמצא ממש על חוף הים (עכו וחיפה הן ערים מעורבות) ונהנית ממשאב ייחודי ונדיר זה. ג'סר ממוקמת בין קיסריה ומעגן מיכאל, שני יישובים בעלי איכות חיים גבוהה במיוחד. לג'סר מעט אדמות חקלאיות והמשך פיתוחה תלוי בצירוף שטחים מיישובים גובלים אחרים. המצב החברתי-כלכלי של ג'סר חלש במיוחד אפילו בהשוואה ליישובים ערביים אחרים. היישוב מונה כיום כ-13,500 נפש ומדורג ברמה הסוציו-אקונומית הנמוכה ביותר.

מחקר זה כולל דיווח על השינוי במדדים השונים אשר משמשים לאמידת משאבי ההון בכל אחד משמונת המשאבים לשנים 2006 – 2012. הניתוח מתבסס על שימוש במאגרי הנתונים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי ומשרד הפנים. חלק ממאגרי מידע אלה אינם מתעדכנים מידי שנה ולכן בחלק מהמדדים לא ניתן היה לעדכן את השינוי שחל, אלא להציג את המצב הקיים בלבד. בנוסף מתייחס הדו"ח לנתוני דו"ח של חברת היזון אשר בחן את נתוני קובץ הרשויות עבור ג'סר א-זרקא בשנים 1999- 2006.