ישראל 100

במהלך 30 השנה הקרובות נצטרך לבנות כאן עוד ארץ. זאת כדי לענות על הגידול באוכלוסיית ישראל ועל הצמיחה הכלכלית-חברתית.

במקביל תעמוד ישראל בפני אתגרי ענק של שינויים דמוגרפיים, חברתיים-טכנולוגיים ותחבורתיים, תחרות גלובלית, תמורות כלכליות וגאופוליטיות, בעיות של

חוסן ומשילות, הפרה של איזונים סביבתיים ושינויי אקלים. מרוץ חסר תקדים זה מציב איום ברור על האיכות של המרחב הישראלי שיתפתח כאן בכל היבטיו.

המבחן האמתי של ישראל בשלושת העשורים הקרובים הוא, על כן, מבחן האיכות.

איך יוצרים כאן מקום טוב לחיות ולשגשג בו בדור הזה ולדורות? ומה נותיר כאן לדורות הבאים?

במצב זה, ראיה אסטרטגית מתכללת ואפקטיבית רבת טווחים, המדברת איכות ועשייה אחראית נגזרת כבר עתה, הן הכרחיות.

לשם כך, חברו שבעה מוסדות אקדמיים מובילים בישראל, תחת המטריה הציבורית של חמישה אירגונים מקצועיים וגורמי השלטון מקומי, לגיבוש כלי

תכנון אסטרטגיים למדינת ישראל לקראת 2048 .

 

הכותבים (לפי סדר הא-ב): חיים אבירם, יצחק אומר, סמדר אמירשמאי אסיף, צבי אפרת, שלמה בכור, ערן בן אליא, יוליה ברנשטיין

משה גבעוני, אלס ורבקל, ראסם חמאיסי, שלמה חסון, עפר לרנריעל מוריה, קארל מרטנס, דנה סיון, עידן פורת, ערן פייטלסון

פנינה פלאוט, אמנון פרנקל, ארזה צ'רצ'מן, עודד קוטוק, נועה הייזלר רוביןשיזף רפאלי, אלי שטרן, יצחק שנל, דבורה שמואלי, יורם שפטן

במסגרת פרסומי ישראל 100 תכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048

_____________________________________________

 

דו"ח שלב ב'- כלי התכנון

 

לאתר ישראל 100 >>