חברי המרכז

פרופ”ח פנינה פלאוט

 • ראש המרכז לחקר העיר והאזור ⋅ מדיניות ותכנון תחבורה ושימושי קרקע, השפעת תשתיות על התפתחות כלכלית, תחבורה ומגורים
 • קורות חיים
 • arpnina@tx.technion.ac.il
 • סגו 601
דוקטור מירב אהרון-גוטמן
ד”ר מירב אהרון-גוטמן

 • סוציולוגיה אורבנית, אתניות ורב-תרבותיות, מוביליות חברתית, אתנוגרפיה בערים, ערי הגירה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • meiravag@tx.technion.ac.il
 • סגו 504
פרופ”ח דניאל אורנשטיין

 • הערכת שירותי המערכת האקולוגית, גידול אוכלוסיה והתפתחות המרחב האורבני, גידול אוכלוסיה ומדיניות סביבתית, זחילה אורבנית ומדיניות ניהול הגדילה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • dorenste@tx.technion.ac.il
 • סגו 519
פרופ”ח אפרת איזנברג

 • טבע עירוני ותפיסות נופיות, תכנון עם קהילה, התחדשות עירונית, מאבקים עירוניים, הפוליטיקה של המרחב
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • efrate@technion.ac.il
 • סגו 611
ד”ר יעל אלואיל

 • מגורים ומדינת הלאום החל במאה ה-18, הפרדה והדרה במרחב העירוני והביתי, היסטוריה של הארכיטקטורה בקונטקסט של ‘המהפך המרחבי במדעים’, שיטות מחקר בהיסטוריה של ארכיטקטורה
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • allweil@ar.technion.ac.il
 • סגו 503
פרופ”ח טל אלון-מוזס

 • היסטוריה של ייצור ועיצוב הנוף בישראל החל מראשית המאה העשרים ועד היום, נוף וזהות לאומית
 • קורות חיים
 • artal@tx.technion.ac.il
 • סגו 517
פרופ’ אמריטה רחל אלתרמן

 • מחקר השוואתי בין-לאומי בהיבטים משפטיים של תכנון ובנייה, מדיניות מקרקעין, זכויות במקרקעין, ומוסדות תכנון ⋅ תיאוריות התכנון וקבלת החלטות, שיתוף הציבור, ביצוע מדיניות ציבורית
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • alterman@technion.ac.il
 • סגו 609
ד”ר דני ברויטמן

 • כלכלה עירונית ואזורית, גיאוגרפיה כלכלית, כלכלה סביבתית ואקולוגית, שינוי שימושי קרקע
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • danib@technion.ac.il
 • סגו 507
ד”ר יוסף ג’בארין

 • תרבות, קהילה עירונית ותכנון חברתי ⋅ שינויי אקלים, פיתוח, תכנון וחברות ברות-קיימא ⋅ תכנון, פיתוח כלכלי, מיעוטים וזכויות אדם ⋅ תכנון בערים ערביות ⋅ שיטות מחקרת איכותניות
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • jabareen@technion.ac.il
 • סגו 522

פרופ’ אמריטה נעמי כרמון

 • היבטים חברתיים של תכנון עירוני ואזורי, התחדשות עירונית ושיקום שכונות, מדיניות ותכנון דיור, תכנון ואיכות חיים של מיעוטים ומהגרים, הון אנושי ופיתוח קהילתי, הערכת תכניות חברתיות בערים, תכנון רגיש למים
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • carmon@tx.technion.ac.il
 • סגו 604
פרופ”ח נורית ליסובסקי

 • בחינת סוגיות יסוד של הנוף הישראלי ושל ההיסטוריה של עיצוב הנוף בישראל מראשית המאה העשרים ועד ימינו
 • קורות חיים
 • arnurit@tx.technion.ac.il
 • סגו 505
ד”ר ניר מועלם

 • דיור בר השגה, מוסדות שיפוטיים ותכנוניים, ניתוח רגולטורי של תהליכים תכנוניים ומדיניות, שימור היסטורי, תיאוריות התכנון, דיני תכנון ובניה, ניתוח בינלאומי משווה של מדיניות, תחיקה ורשויות מנהליות
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • nirm@tx.technion.ac.il
 • סגו 603
פרופ”ח קרל מרטנס

 • יחסי גומלין בין צדק ותחבורה, תחבורה ושימושי קרקע, מדיניות חניה ודמוקרטיזציה של ממשל
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • kmartens@tx.technion.ac.il
 • סגו 516
פרופ’ אמריטוס שאול עמיר

 • arshaul@tx.technion.ac.il
 • סגו 517
פרופ”ח מישל פורטמן

 • ניהול משולב של אזורי חוף, תכנון מרחבי ימי, יצירת ממשק לשטחים ימיים מוגנים בים התיכון, צדק סביבתי
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • michellep@cc.technion.ac.il
 • סגו 502
פרופ’ אורח שמאי אסיף

 • תכנית ימית לישראל ⋅ תכנית מתאר לקמפוס הטכניון ⋅ פרויקט ישראל 100
 • אודות ⋅⋅ קו”ח – מקוצר
 • shamayas@tx.technion.ac.il
 • אמדו 302
פרופ’ אמריטוס אמנון פרנקל

 • תכנון ופיתוח אזורי ומטרופוליני, זחילה עירונית וחוץ עירונית, תכנון ומידול שימושי קרקע, מדיניות הגידול במרחב, צדק מרחבי, השפעת החדשנות הטכנולוגית על הצמיחה במרחב
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • amnonf@tx.technion.ac.il
 • סגו 606
פרופ’ אמריטה ארזה צ’רצ’מן

 • סוגיות במגורים ואיכות חיים, ההשלכות של צפיפות, מגורים ברבי קומות, תכנון שכונות ושטחים פתוחים בהן · צרכים תכנוניים של נשים, ילדים, קשישים, יהודים חרדים, אנשים עם מוגבליות ·שיתוף הציבור בתכנון, קיימות חברתית
 • קורות חיים
 • arzac@technion.ac.il
פרופ’ אמריטה רחל קלוש

 • תכנון עם קהילות; אינטגרציה בין ידע מקצועי, ידע מקומי וידע של/על המקום בתהליכי תכנון; ארכיטקטורה, תכנון וחיי היומיום; היבטים מגדריים – פחד מפשיעה, בטחון ובטיחות; דיור בעיר – צורה, שימוש ותפקוד; התפתחות התרבות המקצועית לאחר מלחמת העולם השניה; ארכיטקטורה, תכנון ובניין אומה (internal development); יצוא ידע תכנוני.
 • קורות חיים
 • arkalus@tx.technion.ac.il
 • סגו 610
דוקטור אמיל ישראל
ד”ר אמיל ישראל

 • צדק חברתי ואי-שוויון מרחבי; ריבוד חברתי; עיור, פרבור והיבדלות; הגירה וגלובליזציה; חדשנות ופיתוח אזורי
 • קורות חיים
 • אתר אישי
 • emil.israel@technion.ac.il‏
 • סגו 619
פרופ’ אמריטוס דניאל שפר

 • תכנון וכלכלה עירונית ואזורית, כלכלת תחבורה וסביבה
 • קורות חיים
 • shefer@tx.technion.ac.il
 • סגו 607
פרופ’ רות אניס

 • arenis@tx.technion.ac.il