חברי המרכז

[jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="דר' אהרון מירב" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2013/02/meirav1.jpg"] טל:  0778874033
דוא"ל: meiravag@technion.ac.il
חדר: סגו 504
קורות חיים
 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="דר' אורנשטיין דניאל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-אורנשטיין-e1424177435292.jpg"] טל:  04-8294070
דוא"ל: dorenste@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 519
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="דר' איזנברג אפרת" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-איזנברג2-e1424177538888.png"] טל:  04-8294050
דוא"ל: efrate@technion.ac.il
חדר: סגו 611
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ'ח אלון-מוזס טל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-אלון-מוזס-e1424177713833.jpg"] טל:  04-8294049
דוא"ל: eartal@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 517
קורות חיים 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אלתרמן רחל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-אלתרמן-e1424177663252.jpg"] טל:  04-8294037
דוא"ל: alterman@technion.ac.il
חדר: סגו 609
קורות חיים 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אורח אסיף שמאי" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-אסיף-e1424177635204.jpg"] טל:  04-8294055
דוא"ל: ashamayas@tx.technion.ac.il
חדר: אמאדו 302
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' ג'בארין יוסף" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-גבארין-e1424177705873.jpg"]טל: 04-8294043
דוא"ל: jabareen@technion.ac.il
חדר: סגו 522
קורות חיים 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אמריטוס כרמון נעמי" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-כרמון-e1424177685169.jpg"] טל: 04-8294075
דוא"ל: jcarmon@technion.ac.il
חדר: סגו 604
קורות חיים 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' ליסובסקי נורית" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-נורית-e1424177698682.jpg"] טל: 04-8294034
דוא"ל: arnurit@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 505

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אמריטוס עמיר שאול" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-עמיר-e1424177646143.png"] טל: 04-8294049
דוא"ל: arshaul@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 517

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' פורטמן מישל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-פורטמן-e1424177722276.jpg"]טל: 04-8294035
דוא"ל: 04-8294067
חדר: סגו 502
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' משנה פלאוט פנינה" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-פלאוט-e1424177679280.jpg"]טל: 04-8294067
דוא"ל: arpnina@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 601
 

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ'ח פרנקל אמנון" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-פרנקל-e1424177750993.jpg"]טל: 04-8294019
דוא"ל: amnonf@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 606
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ'ח צ'מנסקי דניאל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-צמנסקי-e1424177737699.jpg"]טל: 04-8294039
דוא"ל: ardaniel@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 509
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אמריטוס צ'רצ'מן ארזה" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-צרצמן-e1424177627797.jpg"]טל: 04-8251393
דוא"ל: arzac@tx.technion.ac.il
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ'ח קלוש רחל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-קלוש-e1424177655975.jpg"]טל: 04-8294054
דוא"ל: arkalus@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 610
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' אמריטוס שפר דניאל" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-שפר-e1424177731959.jpg"]טל: 04-8293955
דוא"ל: shefer@tx.technion.ac.il
חדר: סגו 607
קורות חיים

[/jbox] [jbox border="6" radius="12" shadow="5" title="פרופ' רות אניס" icon="http://curs-dev.net.technion.ac.il/files/2015/02/-אניס-e1424177671528.jpg"]

 

 

[/jbox]