המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי

המעבדה להתחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי מהווה בית מחקרי לעוסקים בחקר נושאים עירונים ובתכנון עירוני ואזורי, בדגש על היבטים חברתיים של תכנון ונקודת הראות של צדק חברתי/הוגנות חברתית.

המעבדה מנוהלת על ידי פרופ' אמריטה נעמי כרמון וד"ר אפרת אייזנברג.

בין נושאיהם:

 • התחדשות מגורים עירוניים – תכנון והערכה   
 • התחדשות עירונית על בסיס פיתוח שירותי תרבות                                  
 • התחדשות עירונית המתבססת על מהגרים                                      
 • התחדשות עירונית ושימור המורשת
 • התחדשות אזורי תעשייה                                                    
 • מדיניות דיור                                                                                                                       
 • דיור בר-השגה בהקשר של עירוב חברתי-כלכלי
 • פיתוח קהילתי    
 • יצירת מקום
 • הון חברתי בהקשר של תכנון עירוני                               
 • חוסן עירוני – מרכיבים חברתיים ואחרים והשפעתם       

החוקרים החברים במעבדה, חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חולקים נושאי עניין משותפים. מטרות פעילותם במסגרת המעבדה הינה לעודד מצויינות מחקרית והפרייה הדדית, באמצעות ביצוע מחקרים משותפים, מפגשים וכנסים בפורומים משתנים, הוצאת פרסומים באנגלית ובעברית ופיתוח קשרים עם עמיתים באוניברסיטאות אחרות בישראל ובחו"ל. קהלי היעד של המחקר והאירועים שבמסגרת המעבדה הינם, מצד אחד, קהילת הידע הבינלאומית והישראלית, ומצד שני, מקבלי החלטות ומתכננים בישראל, העוסקים בפרקטיקה של התחדשות עירונית, דיור ופיתוח קהילתי.

המעבדה פתוחה להצטרפות חוקרים, המתעניינים ועוסקים בתחומי פעילותה, מתוך הפקולטה ומחוצה לה.