דיור וקהילה בראש העין – דוח מסכם של עבודות סטודנטים

אולפן תכנון לתואר שני בהנחיית פרופ' רחל אלתרמן, פרופ"ח פנינה פלאוט ואדר' ומתכננת טל מודעי ⋅ מרץ 2012

קורס "אולפן עירוני", הנערך מדי שנה במסגרת לימודי התואר השני בתכנון ערים ואזורים, עוסק בתכנון עירוני כוללני לעיר קטנה. השנה התמקד הקורס בעיר ראש העין, שבתחומה מצויות כיום עתודות הקרקע האחרונות המיועדות לבניה מאסיבית של יחידות דיור באזור המרכז. סביב נושא הפיתוח העתידי קיים מתח מובנה בין השיקולים הלאומיים המובילים את פעילות הממשלה בתכנון ובשיווק קרקעות ובין האינטרסים של העיר ובראשם תכנון כוללני שייטיב עם כלל התושבים בעיר.  במהלך הקורס עסקו הסטודנטים בניתוח המצב הקיים, זיהוי הסוגיות העיקריות לתכנון והצעת תכניות כוללניות לעיר. שלבי העבודה השונים כללו התקשרויות ודרכי פעולה מגוונות עם הקהילה. ניתוח המצב הקיים כלל למידת המערכות העירוניות וכן היבטים חברתיים, קהילתיים והיבטי דיור, באמצעות קשר עם גורמים בקהילה, פעילים חברתיים ותושבים; קשרים אלו אפשרו את חשיפת קבוצות העניין הפעילות בעיר ומיפוי יכולת השפעתן על נושאי פיתוח עתידי, וכן חשיפת עמדות ואינטרסים של קבוצות תושבים שאינם מאורגנים או פעילים.  אמצעי למידה נוסף היה סקר עמדות התושבים שבוצע ונותח על-ידי הסטודנטים. בסקר השתתפו 207 תושבים שנבחרו על פי דגימה של טיפוסי דיור שונים בכל שכונות העיר. אחד הנושאים שנותח בהרחבה היה הפערים החברתיים-כלכליים והתרבותיים בין השכונות הותיקות והחדשות בעיר; פערים אלו משקפים את התפתחותה ההיסטורית של העיר והיוו נקודת מוצא משמעותית לתכנון כוללני של העיר. בשכונות הותיקות בעיר הודגם קשר ייחודי בין היבטי דיור וקהילה; הנטייה למגורים במסגרת משפחתית רב-דורית והביקוש הרב לדיור בשכונות הותיקות בקרב הבנים התגלו כמרכיב מהותי במרקם החברתי של העיר הוותיקה, בו עסקו הסטודנטים בהמשך התהליך. שלבי ההמשך של עבודת הסטודנטים התבססו על ניתוחים אלו, כאשר כל צוות תכנון (שהורכב משלושה סטודנטים) בחר לייצג נקודת מבט ייחודית כגון: גוף עירוני, קבוצת עניין או קבוצת תושבים לא מאורגנת. גורמים בקהילת ראש העין שנבחרו לייצוג על-ידי הסטודנטים היו 'פורום נשים' הפעיל בעיר, ותושבי השכונות הוותיקות שאינם פעילים באופן מאורגן ושוטף.  עבודת הצוותים נעשתה בשיתוף עם קבוצת העניין (או התושבים) ומתוך ייצוג עמדותיהם ביחס לפיתוח העתידי של העיר. העבודה כללה ניתוח אסטרטגי של חוזקות וחולשות העיר מתוך נקודת המבט הייחודית של הגורם אותו הם "מייצגים". לאחר מכן, גיבוש של סוגיות התכנון, פיתוח חזון עירוני וחלופות לתכנית, ובחירת חלופה תכנונית מועדפת.

 

טקסט מלא

 

מחקרים ופרסומים קשורים

רשימה

רשימה

רשימה