דיווח על בסיס FFO כנגד רווח נקי: האם הפחת החשבונאי הוא בעל בעל משמעות לקרן נאמנות המשקיע בנדל”ן?

חוקר: ד”ר דני בן-שחר

אנשי שוק קרנות הנאמנות המשקיעות בנדל”ן kykfdtyiokj REIT טוענים,  ככלל, שדיווח הקרנות על בסיס Funds Form Operations מועיל מפני שמעל לכל, הוא מבטל את ההתחשבות בפחת החשבונאי, הנוטה לעוות את הרווח הנקי ככלי המשמש מדד אמין לביצוע חברות נדל”ן. אנו בוחנים את תקפות טענה זו באמצעות השוואה של שיעור טעויות המדידה הטבועות ב FFO לעומת הרווח הנקי לאחר שנת 2000- שנה בה נעשה מאמץ לשפר את דיווחי תעשיית קרנות הנאמנות להשקעה בנדל”ן בארה”ב. אנו מוצאים עדות אמפירית לכך שה- FFO כמדד לביצעי הפירמה הוא בעל איכות גבוהה יותר מהרווח הנקי בשל טעויות מדידה קטנות יותר. תוצאה זו אינה רגישה להגדרות שונות של איכות חשבונאית. עוד אנו מוצאים, כי הכללת הפחת בחישוב הרווח הנקי היא שפוגעת בו באופן משמעותי כמדד איכותי. לבסוף, אנו מוצאים שבפרט, גודלו של המרכיב של טעות המדידה מתקשר באופן הפוך להיות הרווח הנקי מדד איכותי. ככלל על בסיס הממצאים, נראה כי טעויות מדידה בחשבונאות הפחת מעוותות את הדיווח של הרווח הנקי בקרנות הנאמנות המשקיעות בנדל”ן: בכך נתמכת השליטה בדיווח של ה- FFO  לעומת הרווח הנקי בדוחות הכספיים של תעשיית קרנות הנאמנות להשקעה בנדל”ן.