אירועים במרכז

אירועים במרכז לחקר העיר והאזור

29/07/2021  הקורונה ומערכת התכנון: מפגש ודיון מקוון

2021 סדרת הרצאות - בחזית הידע: על תכנון ערים, חברה והקשר ביניהם

09-10/03/2021  סדנה בין לאומית: חזון משותף לתכנון מרחבי-ימי

כנס יעל אלואיל

27-30/11/2019

RE-THEORIZING HOUSING AS ARCHITECTURE

11כנס ישן פני חדש מתוקן

6/11/2019  כנס "ישן מפני חדש תוציאו"

הזמנה מעודכנת-01

15/12/2019 יום עיון בנושא "הקצאות ורטיקליות"

Microsoft Word - ברושור קול קורא 2020

01/01-01/06/2020  קול קורא להרשמה לקורס מתכננים במגזר הכפרי - מחזור 11 לשנת 2020

Advanced Brainstorm Carrefour (ABC)

10-11/04/2019  כנס בינלאומי בתחום מדע האזור

כנס שמיר הטבע ה-2

16-17/04/2019  כנס שמירת הטבע הישראלי ה-2

כנס-ישראל-100

27/01/2019  כנס ישראל 100 – תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048