אירועים במרכז

10-11/04/2019  כנס בינלאומי בתחום מדע האזור

16-17/04/2019  כנס שמירת הטבע הישראלי ה-2

27/01/2019  כנס ישראל 100 – תכנון מרחבי אסטרטגי לקראת 2048

29/11/2018  כנס בין-לאומי: התמודדות עם אסונות מתגלגלים

06/11/2018  הזמנה לסדנא בינלאומית- Spatial Information Technology and the challenge of (social) planning

01/01-01/06/2019  קול קורא להרשמה לקורס מתכננים במגזר הכפרי- מחזור עשירי לשנת 2019

07-08/05/2018  קול קורא להגשת הצעות לכנס לציון מאה השנה להולדתו של ברונו צבי- כיצד לספר את תולדות הארכיטקטורה?

01/01-01/06/2018  קול קורא להרשמה לקורס מתכננים במגזר הכפרי- מחזור תשיעי לשנת 2018